www.epismo-aez.pl - magazyn naukowo-techniczny dla praktyków
Automatyka Elektryka Zak��cenia

postheadericon E-pismo dla elektryków i elektroników Vol. 2, Nr 3 (5) 2011

AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Konstrukcje i regulacja energooszczędnych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falowników napięcia

Design and control of energy efficient drives with induction motors fed by voltage source inverters

prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI

s.75-81DOI:

Abstract: 

Despite of the dynamic growth of the electronics and a significant reduction in component prices progress in theconstruction of power converters for use in drives is now slow. As a result of R & D the motors are developed for minimizing energy losses and special programs are introduced to subside energy-efficient motors. The paper presents the principles of selection of motors fed by converters for minimizing energy losses.

Streszczenie: 

Wynaleziony ponad sto lat temu silnik indukcyjny przez wiele lat pełnił rolę głównego konia pociągowego w zastosowaniach przemysłowych napędów o stałej prędkości wału. Pojawienie się tyrystorów umożliwiło wytwarzanie napędów o regulowanej prędkości, w których prawie wyłącznie stosowano silniki prądu stałego. Dopiero w pełni sterowane tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) wraz z procesorami sygnałowymi stworzyły techniczne i technologiczne podstawy konstruowania napędów z silnikami indukcyjnymi o regulowanej prędkości. Z pewnym wyprzedzeniem opracowywano metody sterowania silnikiem indukcyjnym zapewniające dobre właściwości dynamiczne napędu, jednak w rozwiązaniach komercyjnych kierowano się zwykle kosztem przekształtnika wynikającym między innymi z cen procesorów. Pomimo dynamicznego rozwoju elektroniki i znacznej obniżki cen podzespołów postęp w konstrukcjach przekształtników energoelektronicznych stosowanych w napędach nie następuje tak szybko. W rezultacie na rynku znajduje się szeroka oferta falowników do silników indukcyjnych umożliwiających konstruowanie napędów o różnych właściwościach i różnych cenach. Zwykle producenci prezentują tylko zalety oferowanych falowników, co znacznie utrudnia właściwe projektowanie napędów. Problematyce konstrukcji i doboru silników indukcyjnych poświęcono szereg publikacji naukowych, przy czym podstawowe zależności można znaleźć w podręcznikach sprzed wielu lat. W wyniku prac badawczo-rozwojowych opracowano silniki zapewniające minimalizację strat energii i wprowadzono programy dopłat do silników energooszczędnych. Zalecane zasady doboru silników indukcyjnych pod kątem minimalizacji strat energii dotyczą napędów z maszynami włączanymi bezpośrednio do sieci lub zasilanymi z przekształtników. W praktyce projektanci układów napędowych o regulowanej prędkości kierują się przede wszystkim ofertą rynkową z uwzględnieniem cen i właściwości przekształtników. W przypadku katalogowych informacji obejmujących większość falowników dobór parametrów silnika i przekształtnika nie jest rozpatrywany.

Keywords: 

induction motor, minimization, loss of energy, the inverter

Słowa kluczowe: 

silnik indukcyjny, minimalizacja, straty energii, przekształtnik

Rys. / Fig.:

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY

 
Czytaj online
okladka-nr11mini
Patronat
sep2
Statystyka
Użytk. na stronie: 1197

X